Xếp loại mức độ chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước tỉnh Sơn La năm 2023
(chuyendoiso.sonla.gov.vn) Nhằm đánh giá mức độ chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 về việc phê duyệt kết quả xếp loại mức độ chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước tỉnh Sơn La năm 2023.
anh tin bai

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Sông Mã.

Trong thời đại công nghệ số hóa hiện nay, chuyển đổi số trong cơ quan Nhà nước cũng được chú trọng. Chuyển đổi số được coi là một yếu tố quan trọng để tăng cường hiệu suất và tiện ích của các dịch vụ công. Từ việc cung cấp dịch vụ trực tuyến cho đến quản lý dữ liệu và tự động hóa quy trình, chuyển đổi số đã và đang thay đổi cách thức hoạt động của các cơ quan Nhà nước.

Tuy nhiên, việc đánh giá mức độ chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước cần được thực hiện một cách khách quan và toàn diện, từ các khía cạnh về kỹ thuật, nhân lực, ngân sách, quản lý và chính sách. Việc đánh giá này sẽ giúp các cơ quan Nhà nước có cái nhìn rõ hơn về tình hình chuyển đổi số của mình và đưa ra các giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả công việc và dịch vụ công.

Theo đó, năm 2023, mức độ chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước tỉnh Sơn La đạt điểm số trung bình 659,1/1000 điểm, trong đó, xếp loại mức độ chuyển đổi số của các đơn vị, gồm: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh đạt trung bình và khá trở lên, trong đó sếp thứ nhất chuyển đổi số là Sở Giao thông vận tải, đạt tổng số 777,2 điểm. Về mức độ chuyển đổi số của các huyện, thành phố thì thành phố Sơn La xếp loại tốt mức độ chuyển đổi số; huyện Sông Mã, Mộc Châu, Phù Yên đạt loại khá; 8 huyện còn lại xếp loại trung bình.

Công tác Chuyển đổi số tỉnh Sơn La trong năm 2023 tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh triển khai, tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, từng bước thay đổi cách thức tổ chức, môi trường và công cụ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, qua đó nâng cao hiệu quả phục vụ để đáp ứng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao chỉ số Cải cách hành chính, chỉ số Chuyển đổi số tỉnh Sơn La và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Quốc Tuấn


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1