Tổng số: 7
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1016/BTTTT-CĐSQG 22/03/2024 Về việc hướng dẫn xây dựng, áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật kết nối, chia sẻ dữ liệu
Lượt xem: 11
Tải về 0
5761/BTTTT-CĐSQG 16/11/2023 V/v báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số phục vụ Phiên họp tổng kết năm 2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Lượt xem: 57
Tải về 3
5648/BTTTT-CĐSQG 07/11/2023 V/v tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật phục vụ phát triển Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam
Lượt xem: 48
Tải về 2
749/QĐ-TTg 03/06/2023 Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 73
Tải về 2
483/QĐ-BTTTT 29/03/2023 Ban hành Kế hoạch hành động triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 và Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 77
Tải về 2
27/QĐ-UBQGCĐS 15/03/2022 Ban hành kế hoạch hành động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022
Lượt xem: 74
Tải về 1
146/QĐ-TTg 28/01/2022 Quyết định số 146/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 78
Tải về 2

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1