• 17/04/2024

  Tiện ích từ quét mã QR khai thác tài liệu

  (sonla.gov.vn) Việc thực hiện quét mã QR để khai thác tài liệu mang lại nhiều tiện ích: tiết kiệm giấy, mực, công in ấn, người dùng dễ dàng tra cứu tài liệu mọi lúc, mọi nơi… Đây là một trong những giải pháp hữu hiệu, thiết thực trong công cuộc chuyển đổi số hiện nay.

 • 10/11/2023

  Hội nghị tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số

  (chuyendoiso.sonla.gov.vn) Ngày 10/11/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Dự Hội nghị có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo các đơn vị trường học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

 • 16/10/2023

  Huyện Thuận Châu đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi số

  (chuyendoiso.sonla.gov.vn) 9 tháng đầu năm 2023, công tác Chuyển đổi số trên địa bàn huyện Thuận Châu được quan tâm chỉ đạo, các nhiệm vụ, chỉ tiêu cơ bản được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ theo lộ trình đề ra. Các đơn vị có liên quan đã triển khai thực hiện các phần việc được giao theo chức năng của mình.

 • 12/10/2023

  Hội nghị tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2023

  (Mai Sơn) Ngày 12/10/2023, UBND huyện Mai Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2023. Tham dự Hội nghị tập huấn có Thường trực HĐND, UBMTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo, chuyên viên các Ban Đảng, đoàn thể huyện ủy; lãnh đạo, công chức các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND và công chức các xã, thị trấn.

 • 12/10/2023

  Chuyển đổi số thúc đẩy phát triển giáo dục

  (chuyendoiso.sonla.gov.vn) Đẩy mạnh chuyển đổi số trong Giáo dục và Đào tạo là một trong những nhiệm vụ được tỉnh Sơn La tập trung chỉ đạo thực hiện nhằm tạo bước đột phá trong cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý, chất lượng giáo dục và đào tạo.

 • 02/10/2023

  Thuận Châu thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

  (chuyendoiso.sonla.gov.vn) Nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian gần đây huyện Thuận Châu đã thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ số trong xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân, thu hẹp dần khoảng cách về chất lượng cung cấp dịch vụ giữa nông thôn với thành thị, huyện đã triển khai nhiều mô hình, chương trình hoạt động về chuyển đổi số ở nông thôn, từng bước giúp nhân dân tiếp cận với chuyển đổi số.

 • 02/10/2023

  Huyện Phù Yên chú trọng triển khai Đề án 06/CP trên địa bàn huyện

   (chuyendoiso.sonla.gov.vn) Thời gian qua, huyện Phù Yên luôn chú trọng triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06/CP) trên địa bàn huyện.

 • 02/10/2023

  Sở Tư pháp quan tâm thực hiện Đề án “phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”

  (chuyendoiso.sonla.gov.vn) Thời gian qua, Sở Tư pháp tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án “phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

 • 17/09/2023

  Đề án thí điểm mô hình Bệnh viện thông minh

  (chuyendoiso.sonla.gov.vn) Tập trung tất cả các nguồn lực để sớm ra mô hình thí điểm “Bệnh viện thông minh” đó là ý kiến của đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Sơn La tại cuộc họp về đề án thí điểm mô hình Bệnh viện thông minh diễn ra ngày 30/3/2023. Dự cuộc họp có lãnh đạo Sở Y tế, Kế hoạch và Đầu tư; Bệnh viện Đa khoa tỉnh và thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Sơn La.

 • 17/09/2023

  Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

  (chuyendoiso.sonla.gov.vn) Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số vừa có Công văn số 4754/BTTTT-CĐSQG gửi các đơn vị về việc phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

 • 17/09/2023

  Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

  (chuyendoiso.sonla.gov.vn) Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số vừa có Công văn số 4754/BTTTT-CĐSQG gửi các đơn vị về việc phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

 • 16/09/2023

  Ứng dụng số trong hoạt động thư viện phục vụ bạn đọc

  (chuyendoiso.sonla.gov.vn) Chuyển đổi số trong hoạt động thư viện giúp tiếp cận bạn đọc nhiều hơn, góp phần nâng cao dân trí. Hiện Thư viện tỉnh đã thực hiện nhiều hình thức chuyển đổi số, từng bước hình thành mạng lưới thư viện hiện đại, tạo đột phá cho công tác phục vụ bạn đọc.