• 05/01/2024

  Xếp loại mức độ chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước tỉnh Sơn La năm 2023

  (chuyendoiso.sonla.gov.vn) Nhằm đánh giá mức độ chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 về việc phê duyệt kết quả xếp loại mức độ chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước tỉnh Sơn La năm 2023.

 • 07/12/2023

  Quan tâm triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

  (chuyendoiso.sonla.gov.vn) Trong thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải luôn quan tâm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.

 • 25/10/2023

  Đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số trên địa bàn

  (chuyendoiso.sonla.gov.vn) Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay, huyện Vân Hồ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn huyện, hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

 • 17/10/2023

  Sớm hoàn thiện thí điểm Bưu điện tham gia giải quyết thủ tục hành chính

  (chuyendoiso.sonla.gov.vn) Ngày 22/9/2023, đồng chí Đặng Ngọc Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Sơn La đã chủ trì cuộc làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ triển khai Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiến độ xây dựng Đề án và kết quả thí điểm Bưu điện tham gia giải quyết TTHC. Dự cuộc làm việc có lãnh đạo Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh và các đơn vị có liên quan.

 • 16/10/2023

  Huyện Thuận Châu đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi số

  (chuyendoiso.sonla.gov.vn) 9 tháng đầu năm 2023, công tác Chuyển đổi số trên địa bàn huyện Thuận Châu được quan tâm chỉ đạo, các nhiệm vụ, chỉ tiêu cơ bản được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ theo lộ trình đề ra. Các đơn vị có liên quan đã triển khai thực hiện các phần việc được giao theo chức năng của mình.

 • 16/10/2023

  Đẩy mạnh Chuyển đổi số ngành xây dựng để phát triển bền vững

  (huyendoiso.sonla.gov.vn) Thời gian qua, quán triệt văn bản chỉ đạo UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 17- NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Sở Xây dựng lồng ghép vào các kế hoạch, nhiệm vụ của ngành xây dựng, các hoạt động bước đầu triển khai có hiêu quả; việc Chuyển đổi số tại Sở được tổ chức đồng bộ; chính quyền số từng bước được xây dựng, hoàn thiện; công nghệ số được ứng dụng trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước.

 • 16/10/2023

  Tổ công tác Đề án 06 huyện Bắc Yên giao ban 9 tháng

  (chuyendoiso.sonla.gov.vn) Ngày 29/9, Tổ Công tác thực hiện Đề án 06 huyện đã họp giao ban, đánh giá thực hiện Đề án 06 trong 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Đào Văn Nguyên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu các xã, thị trấn.

 • 16/10/2023

  Đẩy mạnh thực hiện công tác số hóa hồ sơ

  (chuyendoiso.sonla.gov.vn) Thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải luôn quan tâm thực hiện công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và rút ngắn thời gian, quy trình giải quyết TTHC đối với những TTHC đủ điều kiện, nhằm giảm bớt chi phí, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch và làm việc.

 • 16/10/2023

  Đẩy mạnh thực hiện công tác số hóa hồ sơ

  (chuyendoiso.sonla.gov.vn) Thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải luôn quan tâm thực hiện công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và rút ngắn thời gian, quy trình giải quyết TTHC đối với những TTHC đủ điều kiện, nhằm giảm bớt chi phí, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch và làm việc.

 • 02/10/2023

  Văn phòng UBND tỉnh đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số

  (chuyendoiso.sonla.gov.vn) Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số, ngày 26/12/2022 văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 50/KH-VPUB về Chuyển đổi số Văn phòng UBND tỉnh năm 2023. Cùng với đó, lãnh đạo Văn phòng thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị phấn đầu hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, tạo được sự chuyển biến, hiệu quả nâng cao chất lượng trong hoạt động điều hành.

 • 20/09/2023

  Hội nghị Sơ kết triển khai Đề án 06/CP 6 tháng đầu năm 2023

  (chuyendoiso.sonla.gov.vn) Ngày 08/6/2023, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 06/CP tỉnh đã chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về triển khai “Đề án phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” tỉnh Sơn La. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP tỉnh; thành viên Tổ giúp việc thuộc Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

 • 20/09/2023

  Họp đánh giá kết quả công tác quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023 của Ban Chỉ đạo 240

  (chuyendoiso.sonla.gov.vn) Ngày 20/9, Ban chỉ đạo 240 tổ chức Họp đánh giá kết quả công tác quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023. Đồng chí Dương Tú Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo.