• 04/04/2024

  Yên Châu tập trung phát triển hạ tầng số

  (chuyendoiso.sonla.gov.vn) Xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ quan trọng, để phục vụ cho quá trình chuyển đổi số, thời gian qua, huyện Yên Châu đã tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh lộ trình chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực trên địa bàn huyện. 

 • 28/02/2024

  Huyện Thuận Châu đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong năm 2024

  (chuyendoiso.sonla.gov.vn) Năm 2024, huyện Thuận Châu tập trung huy động nguồn lực đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn huyện một cách toàn diện: phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Xác định rõ và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp quan trọng để triển khai thực hiện nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

 • 05/01/2024

  Bắc Yên: Hội nghị tổng kết công tác Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

  (chuyendoiso.sonla.gov.vn) Ngày 02/01/2024, huyện ủy Bắc Yên đã tổ chức Hội nghị tổng kết Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Mùi Thị Hiền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

 • 10/11/2023

  Hội nghị tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số

  (chuyendoiso.sonla.gov.vn) Ngày 10/11/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Dự Hội nghị có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo các đơn vị trường học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

 • 12/10/2023

  Hội nghị tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2023

  (Mai Sơn) Ngày 12/10/2023, UBND huyện Mai Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2023. Tham dự Hội nghị tập huấn có Thường trực HĐND, UBMTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo, chuyên viên các Ban Đảng, đoàn thể huyện ủy; lãnh đạo, công chức các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND và công chức các xã, thị trấn.

 • 12/10/2023

  Mai Sơn Tập huấn Chuyển đổi số năm 2023 cho Tổ Chuyển đổi số cộng đồng

  (Mai Sơn) Từ ngày 05-10/10/2023, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị tập huấn Chuyển đổi số năm 2023 cho 313 Tổ Chuyển đổi số cộng đồng cấp xã, thị trấn, bản, tiểu khu tại 4 điểm cụm xã, trong đó có 22 Tổ Chuyển đổi số cộng đồng cấp xã, thị trấn và 291 Tổ Chuyển đổi số cộng đồng cấp bản, tiểu khu trong toàn huyện. Dự Hội nghị tập huấn tại các cụm xã có đại diện đơn vị cung ứng nền tảng số (VNPT, các Ngân hàng) và trên 1.500 thành viên Tổ Chuyển đổi số cộng đồng của các xã, thị trấn, các bản, tiểu  khu. Hội nghị được tổ chức tập huấn trực tiếp tại 4 điểm cụm xã trên địa bàn huyện.