Đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số trên địa bàn
(chuyendoiso.sonla.gov.vn) Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay, huyện Vân Hồ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn huyện, hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.
 

Công tác Chuyển đổi số trên địa bàn huyện Vân Hồ Châu được quan tâm chỉ đạo, các nhiệm vụ, chỉ tiêu cơ bản được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ theo lộ trình đề ra. Các đơn vị có liên quan đã triển khai thực hiện các phần việc được giao theo chức năng của mình. Huyện quan tâm và thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp tổ chức 33 lớp tập huấn, cho cán bộ công chức cấp huyện, cấp xã, về hướng dẫn sử dụng chứng thư số trong ban hành văn bản điện tử; sử dụng dịch vụ công trực tuyến; sử dụng phần mềm một cửa điện tử... Đồng thời, cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn về chuyển đổi số do tỉnh tổ chức, góp phần nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số.

Phát triển chính quyền số, huyện Vân Hồ đã chứng thư số cá nhân cho 100% cán bộ lãnh đạo UBND huyện, các phòng, ban chuyên môn và lãnh đạo UBND cấp xã, đơn vị sự nghiệp. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice được triển khai đồng bộ tại 100% các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và UBND các xã. Phát huy hiệu quả các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung, như: Hội nghị trực tuyến 3 cấp từ tỉnh tới huyện và xã...

Duy trì thực hiện phần mềm một cửa điện tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã. Hiện nay, huyện Vân Hồ thực hiện 210 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được tích hợp trên cổng dịch vụ công của tỉnh liên thông với cổng dịch vụ công quốc gia. Trong đó, 201 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và 9 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của xã. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt 21,4%; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 4 cấp huyện đạt 20,3%; cấp xã đạt 67,5%; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 33%.

Thực hiện phát triển kinh tế số, huyện Vân Hồ khuyến khích, hướng dẫn các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn huyện xây dựng website riêng để thông tin và quảng bá sản phẩm; các doanh nghiệp đã ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu trong hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh với mức độ khác nhau. Hiện nay, 91/91 doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và kê khai thuế qua mạng; 31/44 HTX sử dụng các phần mềm, thiết bị điện t ử thông minh trong việc quản lý sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, quản lý, giám sát nguồn gốc, chuỗi cung ứng sản phẩm; 2 sản phẩm OCOP đăng ký tham gia giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông sản an toàn tỉnh Sơn La trên sàn thương mại điện tử Voso.vn. Các ngân hàng trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai các dịch vụ, sản phẩm mới phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán điện tử; Thường xuyên triển khai đăng thông tin quảng cáo, quảng bá các sản phẩm dịch vụ, tiện ích trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn để tuyên truyền, quảng bá; Triển khai chương trình miễn, giảm nhiều gói dịch vụ khuyến khích người dân sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Bên cạnh đó, huyện đã phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn phủ rộng mạng cáp quang, mạng di động băng thông rộng, tạo môi trường thuận lợi trong công tác chuyển đổi số. Đến nay, 14/14 xã trên địa bàn huyện được phủ sóng mạng cáp quang, 3G, 4G; 77,3% tổ, bản được phủ sóng băng rộng di động 4G; tỷ lệ dân số phủ sóng 4G đạt 86,1%; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng internet băng thông rộng đạt 20,5%; trên địa bàn huyện có 60.355 thuê bao điện thoại, đạt mật độ 92,1 thuê bao/100 dân; tỷ lệ người dân có điện thoại di động thông minh đạt 25,3%.

Trong thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, quán triệt quan điểm chuyển đổi số là chuyển đổi tư duy, nhận thức và hành động. Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nghiệp, người dân và xã hội bằng các hình thức thiết thực, phù hợp. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường tiếp nhận và giải quyết hồ sơ toàn trình, nâng cao tỷ lệ giải quyết dịch vụ công trực tuyến, đồng bộ, thống nhất, liên thông. Thực hiện việc chỉ đạo, quản lý, điều hành, phát hành văn bản trên môi trường mạng, hướng dẫn, tăng cường sử dụng chữ ký số và hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice, các nền tảng số dùng chung của tỉnh.  Hỗ trợ chuyển đổi số cho sản xuất nông nghiệp, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Nguyễn Hạnh

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1