Bắc Yên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số
(chuyendoiso.sonla.gov.vn) Thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, thu hẹp khoảng cách số. Thúc đẩy, chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số trong các doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. UBND huyện Bắc Yên đã xây dựng kế hoạch Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn huyện Bắc Yên giai đoạn 2023 - 2025.
anh tin bai

Bắc Yên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn chuyển đổi số.

Huyện sẽ hỗ trợ, thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Bắc Yên thực hiện chuyển đổi số nhằm tối ưu hóa hoạt động, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế số của huyện. Phấn đấu đến năm 2025, 100% doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; Có 03 doanh nghiệp được nhận hỗ trợ từ các Chương trình như sử dụng công cụ tự đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, hỗ trợ đào tạo, tư vấn, kết nối các giải pháp; Tối thiểu 02 doanh nghiệp/năm được trải nghiệm các nền tảng số để chuyển đổi số doanh nghiệp.

Huyện tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh có nhu cầu chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Các cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, phát triển các công nghệ số, nền tảng số thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Để đạt được mục tiêu, huyện tập trung tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho doanh nghiệp thông qua các hoạt động truyền thông như: Mạng xã hội, hệ thống truyền thanh cơ sở…; Tổ chức các chuyên mục, chuyên đề về chuyển đổi số trên sóng phát thanh, Cổng thông tin điện tử của huyện, xã và lồng ghép trong kế hoạch chuyển đổi số của huyện. Triển khai các khóa đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số cho doanh nghiệp; Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; Tổ chức đào tạo, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp về chuyển đổi số; Đào tạo, tư vấn về chiến lược, kế hoạch chuyển đổi số cho các doanh nghiệp; Kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử. Tổ chức đào tạo chuyên sâu theo quy mô, giai đoạn, lĩnh vực, nền tảng chuyển đổi số cụ thể cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phối hợp với các tổ chức, hiệp hội ngành nghề triển khai tổ chức các Hội nghị về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo ngành, lĩnh vực.

Tìm kiếm, đánh giá, lựa chọn các doanh nghiệp tiềm năng, ưu tiên lĩnh vực sản xuất, chế biến, nông nghiệp, du lịch, … để hỗ trợ chuyển đổi số. Hỗ trợ tư vấn đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, mục tiêu và các điều kiện để thực hiện chuyển đổi số của doanh nghiệp được lựa chọn với các gói hỗ trợ chuyển đổi số chuyên biệt cho từng doanh nghiệp sau khi được đánh giá và lựa chọn. Hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm giảm tối thiểu thời gian, chi phí đi lại, xử lý thủ tục hành chính. Phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp có nhu cầu với các doanh nghiệp cung cấp giải pháp chuyển đổi số để triển khai thử nghiệm, tiến tới triển khai chính thức các giải pháp nền tảng. Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng chữ ký số, kê khai bảo hiểm xã hội, khai báo thuế điện tử, hóa đơn điện tử. Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng các nền tảng số tham gia Chương trình để chuyển đổi số. Cung cấp thông tin, kiến thức, tài liệu về chuyển đổi số doanh nghiệp; Quản lý thông tin, kết quả hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp, tuyên truyền các mô hình thành công điển hình, giới thiệu các kinh nghiệm thực tiễn, đăng ký hỗ trợ trực tuyến,… Hỗ trợ các cơ sở lưu trú ứng dụng các nền tảng chuyển đổi số trong công tác quản lý, phát triển kinh doanh, chăm sóc khách hàng và quảng bá du lịch địa phương.

Lê Hồng


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1