Quan tâm triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
(chuyendoiso.sonla.gov.vn) Trong thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải luôn quan tâm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.
anh tin bai

Công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng. Sở Giao thông Vận tải đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh, đa dạng hình thức

Công tác triển khai và thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ tại Sở Giao thông Vận tải  được thực hiện có chất lượng và hiệu quả; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và rút ngắn thời gian, quy trình giải quyết TTHC đối với những TTHC đủ điều kiện, nhằm giảm bớt chi phí, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch và làm việc. Triển khai thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp về những tiện ích thiết thực khi thực hiện TTHC trên môi trường điện tử qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sơn La và Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Sở Giao thông Vận tải đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo; Công văn số 980/UBND-NC ngày 27/3/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; Công văn số 2561/UBND- NC ngày 10/7/2023 của UBND tỉnh về việc giải đáp khó khăn, vướng mắc trong triển khai Đề án 06/CP.

Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC trong đó có nội dung hướng dẫn đánh giá TTHC; rà soát, đánh giá TTHC và tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ các TTHC theo hướng thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm. Thường xuyên rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa TTHC đủ điều kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Tính đến thời điểm báo cáo, Sở Giao thông Vận tải đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thời gian giải quyết các TTHC đủ điều kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở từ 10-33,3%, có những TTHC cắt giảm thời gian giải quyết 80% thời gian giải quyết so với quy định như: Thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe giảm bớt từ 05 ngày làm việc xuống trả kết quả trong ngày (giảm bớt 04 ngày làm việc); các TTHC liên quan đến lĩnh vực quản lý vận tải như: cấp giấy phép liên vận Việt - Lào, cấp phù hiệu, giấy phép kinh doanh vận tải... đều giảm bớt thời gian và trả kết quả trong ngày... Đây là một trong những nội dung, giải pháp được Ngành Giao thông Vận tải quan tâm, thực hiện quyết liệt.

Công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng. Sở Giao thông Vận tải đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh, đa dạng hình thức, phương pháp thông tin, tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sơn La, đặc biệt là thúc đẩy sử dụng nền tảng thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC, góp phần nâng cao kết quả đánh giá, xếp loại chỉ số CCHC của tỉnh, của Sở trong thời gian tới. Đội ngũ công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Giao thông Vận tải  tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh và công chức tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa tại Sở Giao thông Vận tải đã trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện việc tạo lập hồ sơ qua mạng đối với các dịch vụ công trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và Cổng dịch vụ công Quốc gia. Từ 01/01/2023 đến 20/9/2023, tổng số dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình của Sở Giao thông Vận tải là 40 dịch vụ công.

Sở Giao thông Vận tải đã rà soát, nâng cấp lên dịch vụ công trực tuyến một phần trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh từ ngày 24/3/2023 đối với TTHC đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông Vận tải cấp và triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với thủ tục này trên Cổng dịch vụ công Quốc gia từ ngày 04/6/2023. Cử 06 công chức các phòng thuộc Sở luân phiên thực hiện công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đồng thời hỗ trợ người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sơn La và Cổng dịch vụ công Quốc gia. Xây dựng nội dung, trình tự hướng dẫn đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân nộp hồ sơ trực tuyến đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông Vận tải cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và nhận kết quả tại nhà qua dịch vụ Bưu chính công ích; phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức tập huấn, hướng dẫn đến các Bưu cục trên địa bàn tỉnh, đồng thời thành lập nhóm trên mạng xã hội Zalo để hỗ trợ người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Như Thuỷ


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1